Installation d'une climatisation Toshiba

Gironde

Climatiseur Toshiba Mono-split Gironde Maison

En Gironde, nous avons installé une climatisation mono split Toshiba dans le salon d'une maison individuelle.